Chinese National Esports Training Team of Arena of Valor Asian Games Version, Three Kingdoms 2 and DOTA 2 for Hangzhou Asian Games released

2023/05/24 15:30

The list of candidates for the Chinese national training teams of Arena of Valor Asian Games VersionThree Kingdoms 2 and DOTA 2 for the Hangzhou Asian Games has been released, as learned from General Administration of Sport of China.

For the Three Kingdoms 2 training team, the coaching team consists of head coach Zhang Di, along with Guan Shang, Li Dongqi, and Xiang Chengmeng. The list includes 20 candidate players: Cheng Hu, Cheng Long, Cheng Zujin, Fu Haojie, Gao Guanyue, Guo Runmin, Han Tong, Li Xueshan, Liu Xin, Peng Ying, Shao Shuai, Wu Hao, Wu Minghao, Xiao Junwen, Yang Liang, Yang Xinhao, Yao Xing, Zhang Hanwen, Zhang Haokai, and Zhou Ke.

For the Arena of Valor Asian Games Version training team, the coaching team consists of head coach Li Tuo, along with Chen Xinmiao, Liu Xuexiang, and Shi Hao. The list includes 22 candidate players: Chen Zhengzheng, Chi Xiaoming, Jiang Tao, Li Yuhao, Lin Heng, Liu Tianhao, Lu Jiapeng, Luo Siyuan, Peng Yunfei, Sun Linwei, Wu Jinxiang, Wu Yutao, Wu Zhejie, Xie Chengjun, Xu Bicheng, Xu Xinzhen, Yang Fan, Yang Tao, Ye Kang, Yu Xiangren, Zeng Qinglong, and Zhou Yitao.

For the DOTA 2 training team, the coaching team consists of head coach Zhang Zhicheng, along with Cheng Han and Su Peng. The list includes 27 candidate players: Ding Cong, Du Peng, Gao Zhenxiong, Guo Hongyue, Guo Xuanang, Hu Liangzhi, Jiang An, Jin Zhiyi, Li Longwu, Lin Hao, Lin Jing, Liu Yuhao, Lou Zhen, Lu Kui, Pan Yi, Ren Yangwei, Wang Chunyu, Xiong Jiahan, Xu Linsen, Yang Shenyi, Yu Yajun, Zeng Jiaoyang, Zhai Jingkai, Zhang Yiping, Zhao Zixin, Zhong Liushuai, Zhou Yi.

Your Browser Is
No Longer Supported

To view this website and enjoy a better online experience,update your browser for free.

Home